NKV2024-04-26T14:15:07+00:00

Wat raakt ons als vrouw?
Met wie willen we ons verbinden?
Waar kunnen we onze stem laten horen?

Hoe kunnen we een synodale missionaire kerk zijn?

De landelijke synodale dag van 2 maart ligt alweer enige tijd achter ons. We kijken als NKV, projectgroep ‘Luisterend op weg’, KNR en het Bisdom ‘s-Hertogenbosch met dankbaarheid terug op een mooie dag vol ontmoetingen en respectvolle gesprekken.

We hebben inmiddels alle gespreksverslagen samengevat. Klik hier om de samenvatting te lezen.

De samenvatting is via mgr. De Korte ingediend bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie ten behoeve van het nationale rapport dat half mei aan het Synodesecretariaat in Rome wordt gestuurd.

Nu de gespreksverslagen van de afgelopen consultatieronde worden ingeleverd, hopen we als NKV dat synodale gesprekken en werkwijzen doorgaan in de lokale kerken en bisdommen.

Diocesane fase
1 nov 2023 – 1 mei 2024 Alle gelovigen kunnen aan de slag met het Synthese document.
15 febr – 15 apr 2024 Consultatie van de gelovigen in de Nederlandse bisdommen middels een landelijke handreiking.
15 mei 2024 De nationale rapporten worden naar Rome gestuurd.
Tussenfase
28 apr t/m 2 mei 2024 Wereldbijeenkomst van parochiepriesters in Rome.
medio juni 2024      ‘Instrumentum Laboris’, het voorbereidend document voor de synodevergadering in Rome komt beschikbaar.
Universele fase
30 sept – 1 okt 2024 Tweedaagse retraite voor de synodeleden.
2-27 oktober 2024 2e sessie wereldwijde synodevergadering in Rome.

Netwerk van en voor Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland (NKV) is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende speerpunten belangrijk vinden.

  • Netwerken en verdiepingzoeken rond thema’s op het gebied van levensbeschouwing en samenleving;
  • Opkomen voor vrouwen in kerk en maatschappij;
  • Samenwerken en krachten bundelen met elkaar en met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

Wat raakt ons als vrouw? Met wie willen we ons verbinden? Waar kunnen we onze stem laten horen en hoe kunnen we anderen informeren over wat er gaande is in ons leven en in onze samenleving?

De participatie van leken, vooral van vrouwen op alle niveaus in de kerk wordt zonder twijfel gevoeld als een prioriteit. Een terugkerend thema is dat de kerk de stem en specifieke leiderschaps- en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft. Neem vrouwen serieus en durf naar hen te luisteren. Stimuleer het zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek die aansluit bij de Godservaringen van mensen nu en benut de talenten van vrouwen opdat de kerk barmhartiger en gastvrijer wordt. Daarnaast wil het NKV zich ook laten horen wat betreft zaken die in de bredere maatschappij voor vrouwen nog steeds niet goed geregeld zijn.

 

Ontmoeten, netwerken en verdiepen 

Het NKV wil op regelmatige basis landelijke bijeenkomsten organiseren over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. Sinds de coronapandemie ontmoeten we elkaar ook online in het katholieke vrouwencafé. De vrouwen binnen ons netwerk bundelen hun krachten en werken aan verbinding. Samen staan we sterk! Dit uit zich wanneer we elkaar ontmoeten. Doe en praat mee, laat je stem horen en laten we met elkaar de diepte ingaan.  

 

Onze thema’s

Als netwerk zijn we vertegenwoordigd in verschillende organisaties, werkgroepen en commissies. Hieronder zie je onze aandachtsgebieden.

Nieuws

Meedoen & steunen

Wil je het Netwerk een gezicht helpen geven? Wil jij of je groep meedoen of ons steunen als vriendin? Voor minimaal € 25,00 per jaar krijg je korting op de toegangsprijs voor onze bijeenkomsten. Bovendien ontvang je onze digitale nieuwsbrieven met actuele informatie altijd op persoonlijke titel. Groepen kunnen zich als lid aanmelden tegen een gereduceerde prijs per persoon.

Ga naar de bovenkant