NKV2024-01-25T19:55:08+00:00

Wat raakt ons als vrouw?
Met wie willen we ons verbinden?
Waar kunnen we onze stem laten horen?

Nieuwe website en oproep tot rondetafelgesprek

Het Netwerk Katholieke Vrouwen lanceert met trots deze nieuwe website die een inspirerende plek wil zijn voor katholieke vrouwen en hun verhalen.

Via dit vernieuwde kanaal roepen we alle katholieke vrouwen in Nederland op om in februari en maart 2024 een synodaal gesprek te organiseren. Deze gespreksronde over het thema ‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in afstemming met de landelijke werkgroep van de bisschoppenconferentie en zal aanvullende inbreng voor de synode 2024 opleveren.

Netwerk van en voor Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland (NKV) is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende speerpunten belangrijk vinden.

  • Netwerken en verdiepingzoeken rond thema’s op het gebied van levensbeschouwing en samenleving;
  • Opkomen voor vrouwen in kerk en maatschappij;
  • Samenwerken en krachten bundelen met elkaar en met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

Wat raakt ons als vrouw? Met wie willen we ons verbinden? Waar kunnen we onze stem laten horen en hoe kunnen we anderen informeren over wat er gaande is in ons leven en in onze samenleving?

De participatie van leken, vooral van vrouwen op alle niveaus in de kerk wordt zonder twijfel gevoeld als een prioriteit. Een terugkerend thema is dat de kerk de stem en specifieke leiderschaps- en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft. Neem vrouwen serieus en durf naar hen te luisteren. Stimuleer het zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek die aansluit bij de Godservaringen van mensen nu en benut de talenten van vrouwen opdat de kerk barmhartiger en gastvrijer wordt. Daarnaast wil het NKV zich ook laten horen wat betreft zaken die in de bredere maatschappij voor vrouwen nog steeds niet goed geregeld zijn.

 

Ontmoeten, netwerken en verdiepen 

Het NKV wil op regelmatige basis landelijke bijeenkomsten organiseren over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. Sinds de coronapandemie ontmoeten we elkaar ook online in het katholieke vrouwencafé. De vrouwen binnen ons netwerk bundelen hun krachten en werken aan verbinding. Samen staan we sterk! Dit uit zich wanneer we elkaar ontmoeten. Doe en praat mee, laat je stem horen en laten we met elkaar de diepte ingaan.  

 

Onze thema’s

Als netwerk zijn we vertegenwoordigd in verschillende organisaties, werkgroepen en commissies. Hieronder zie je onze aandachtsgebieden.

Nieuws

Meedoen & steunen

Wil je het Netwerk een gezicht helpen geven? Wil jij of je groep meedoen of ons steunen als vriendin? Voor minimaal € 25,00 per jaar krijg je korting op de toegangsprijs voor onze bijeenkomsten. Bovendien ontvang je onze digitale nieuwsbrieven met actuele informatie altijd op persoonlijke titel. Groepen kunnen zich als lid aanmelden tegen een gereduceerde prijs per persoon.

Ga naar de bovenkant