Een nieuw jaar – een nieuwe site !

Met veel plezier lanceren we aan het begin van dit nieuwe jaar onze nieuwe site: netwerkkatholiekevrouwen.nl. Ook hebben we onze Facebookpagina opnieuw ingericht en geactualiseerd. We hebben er hard aan gewerkt. We danken allen die een bijdrage hebben geleverd, heel in het bijzonder Sieneke Spiegel van ‘Studio Sien’. Als bestuur wensen wij u een goed, gezond en gezegend 2024. We hopen velen van u in de komende tijd weer te ontmoeten – online bij een van onze webinars en/of bij een van onze ‘live’ – bijeenkomsten.

 

Netwerk van en voor Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende speerpunten belangrijk vinden:

  • Netwerken en verdiepingzoeken rond thema’s op het gebied van levensbeschouwing en samenleving;
  • Opkomen voor vrouwen in kerk en maatschappij;
  • Samenwerken en krachten bundelen— met elkaar en met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

Wat raakt ons als vrouw? Met wie willen we ons verbinden? Waar kunnen we onze stem laten horen en hoe kunnen we anderen informeren over wat er gaande is in ons leven en in onze samenleving?

De participatie van leken, vooral van vrouwen, op alle niveaus in de kerk wordt zonder twijfel gevoeld als een prioriteit. Een terugkerend thema is dat de kerk de stem en specifieke leiderschaps- en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft. Neem vrouwen serieus en durf naar hen te luisteren. Stimuleer het zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek die aansluit bij de Godservaringen van mensen nu en benut de talenten van vrouwen opdat de kerk barmhartiger en gastvrijer wordt. Daarnaast wil het NKV zich ook laten horen wat betreft zaken die in de bredere maatschappij voor vrouwen nog steeds niet goed geregeld zijn.

Ontmoeten, netwerken en verdiepen

Het NKV wil op regelmatige basis landelijke bijeenkomsten organiseren over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s.  De vrouwen binnen ons netwerk bundelen hun krachten en werken aan verbinding. Samen staan we sterk! Dit uit zich wanneer we elkaar ontmoeten. Doe en praat mee, laat je stem horen en laten we met elkaar de diepte ingaan.

Meer hierover weten? Meld je bij ons aan: www.netwerkkatholiekevrouwen.nl