Oproep aan alle katholieke vrouwen in Nederland

Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou? Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) vraagt katholieke vrouwen in Nederland om in februari en maart 2024 over deze vragen gesprekken te organiseren in verband met de volgende ronde van de wereldwijde synode.

Van januari tot april 2024 organiseert de commissie Synodaal Proces van het NKV een nieuwe consultatieronde in aanloop naar de tweede wereldwijde synodebijeenkomst in Rome in oktober 2024.   

De positie van vrouwen in de kerk is namelijk een van de centrale thema’s in het slotdocument ‘Een synodale kerk op zending’ van de onlangs gehouden wereldwijde synodebijeenkomst in Rome. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst, die plaatsvindt in oktober 2024, wordt iedereen gevraagd om input te leveren over de synodethema’s.

Rondetafelgesprek lokaal en landelijk

Daarom nodigt het NKV alle katholieke vrouwen uit om voor 2 april 2024 een rondetafelgesprek te organiseren, met vrouwen en mannen: thuis in kleine kring, in de parochie, in de congregatie of in een ander gezelschap.

Op zaterdag 2 maart 2024 is er voor belangstellenden en genodigden een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen, in het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Het NKV organiseert dit samen met de andere partners van het synodeproject ‘Luisterend op weg’. Wil je ook meepraten tijdens deze landelijke rondetafelbijeenkomst op 2 maart, stuur dan een e-mail naar info@luisterendopweg.nl onder vermelding van ‘rondetafel NKV’. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Gespreksmateriaal

Ter ondersteuning van deze gesprekken is het volgende werkmateriaal beschikbaar:
– een notitie met achtergrondinformatie en vragen,
– een gesprekshandleiding en
– een model voor de verslaglegging.
Klik hier voor dit materiaal.
De verslagen van de gesprekken dienen uiterlijk 2 april opgestuurd te worden naar info@netwerkkatholiekvrouwen.nl. De resultaten worden verzameld en teruggegeven aan de synode.

Deze gespreksronde over het thema ‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in afstemming met de landelijke werkgroep van de bisschoppenconferentie en zal aanvullende inbreng voor de synode 2024 opleveren

Met deze gespreksronde laat het NKV de stem van vrouwen meeklinken in het synodale proces. Dat gebeurde al eerder, tijdens de eerste fase van de synode in 2021. Toen deelden 2230 vrouwen hun verhaal in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’, dat meegenomen is in de wereldwijde synodale rapportage.