Foto van Maria Magdalena en de tuinman.
Na de sabbat op zondagochtend ging Maria uit Magdala met haar zalfpot naar het graf. Toen ze bij het graf kwam zag zij dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze draaide zich om en zag iemand, ze dacht dat het de tuinman was. Het was Jezus, die tegen haar zei ’Maria’.
Hij zei: Houdt me niet vast, want ik moet omhoog gaan naar de Vader en jij: vertel aan mijn vrienden over mij: daar leef ik, onder de mensen.’
Het was bijzonder dat een vrouw Jezus als eerste zag bij het open graf. En vervolgens herkende zij Hem niet en zag Hem aan voor de tuinman. Zo anders was Hij geworden.
Hij noemde haar bij haar naam.Het verhaal van het open graf is een prachtig  verhaal over jezelf zijn, anders zijn, acceptatie, liefde en respect. Elke vorm van leven vraagt een houding van respect, met open geest voor het leven gaan en leren ervaren dat de ander anders is. Er is ook plaats voor een kritisch tegenover, zoals Jezus tegen Maria zegt: ‘Houdt me niet vast, jouw plek is onder de mensen.’Het bestuur van het Netwerk Katholieke Vrouwen is samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch nauw betrokken bij het Synodale Proces, waartoe paus Franciscus ons heeft opgeroepen. Wij vragen speciaal aandacht voor de positie van de vrouw. Voor komend najaar bereiden wij een studiedag voor over interreligieuze dialoog, waarbij wij vrouwen uitnodigen met allerlei achtergrond.
Wij wensen u een Zalig en Gezegend Pasen!Maria van Schaijik
voorzitter Netwerk Katholieke Vrouwen
Synode 2024
Synodegesprekken in het land
De afgelopen twee maanden hebben op tientallen plaatsen in het land synodegesprekken plaatsgevonden. Hoewel de tijd beperkt was en het een drukke periode is in het kerkelijk jaar hebben veel parochies, groepen, kringen en gemeenschappen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om via een synodaal gesprek input te leveren aan de Synode in oktober 2024.

Verlangen
Dat heeft onze verwachtingen overtroffen en zegt iets over het breed gedragen verlangen om mee te praten over de toekommst van de kerk. Tot nu toe zijn er al veel verslagen binnengekomen bij het Netwerk Katholieke Vrouwen. Dat kan nog tot uiterlijk 2 april. Onder leiding van prof. Monique van Dijk – Groeneboer stellen we een rapportage op van alle inzendingen over het thema ‘Vrouwen in het leven en de zending van de kerk’. Half april overhandigen we het rapport aan bisschop De Korte, onze contactpersoon bij de bisschoppenconferentie. We houden je natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Klimaat & geloof
Klankbordgroep
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een van de partners van de Laudato Si Alliantie. Het is fijn als we met een klankbordgroep van vrouwen inbreng kunnen hebben en ook weer informatie kunnen verspreiden. We zijn daarom op zoek naar vrouwen die interesse hebben om hierbij betrokken te zijn. Onze contactpersoon, Carin Hereijgers, zal veel faciliteren en kan je bijpraten over de mogelijkheden. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar carinher@outlook.com.
Meer informatie
Ondersteuningsdag Laudato Si’
Wil je graag je parochie of geloofsgemeenschap verduurzamen of vergroenen, maar heb je het gevoel dat je die kar in je eentje trekt? Dan is deze ondersteuningsdag iets voor jou, met een programma met handvaten en tips om samen met anderen te werken aan jouw missie. Zaterdag 20 april in het Sint-Janscentrum in ’s Hertogenbosch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie en aanmelden
Lente beleven
Klooster de Huijberg in West-Brabant is een plek met aandacht voor aarde en adem. Een plek om te wonen, te werken, op adem te komen, stil te worden, rustig mee te werken in huis of tuin. Je kunt er je inspiratie voeden en Je laven aan een bewust natuurlijk leven. De mensen van de Huijberg heten je welkom bij allerlei activiteiten
met tuinieren & kruiden, zingen & bezinnen, verbinden & genieten, Laudato si & omkeren.
Programma klooster de Huijberg
Werken aan het nieuwe verbond. 
Op 14 maart organiseerde Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en Den Bosch, de Laudato Si Alliantie en VKMO een webinar over hoe de drang naar groei en ontwikkeling ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen én van dieren, natuur en milieu. Dat raakt diep. Gesteund door Paus Franciscus en zijn dringende oproepen tot actie werd er internationaal, theologisch, praktisch en vooral met open ogen gekeken naar wat we echt nodig hebben: een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven! Met Mgr. de Korte, Carlien Geelkerken, Marc Bollerman, Walter Barazza (vanuit Argentinië), Erik Borgman en Hella van der Wijst.
Bekijk hier het webinar