ANDANTE – Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties

Het NKV is lid van Andante, de Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties en heeft daar een afgevaardigde in het bestuur.

Europese ontmoetingen

In 2025 vindt de Algemene Assemblee plaats in Albanië.

In 2024 organiseert Andante begin mei online studiedagen over het thema ‘Strenghtening Democracy. Een zeer actueel thema, zeker in het kader van de Europese verkiezingen dit jaar.

 

2023

Eind oktober organiseerde Andante studiedagen in Leitershofen, bij Augsburg in Duitsland over het thema: ‘Interreligieuze en interconvictionele/ interlevensbeschouwelijke dialoog’. Vanuit het NKV namen Annie Beunen-Ossel en Aurelia Renierkes deel. Hier de link naar hun indrukken.

Hier een link naar het boek: 10 years andante

Andante Studientage Verschieden – Gemeinsam – Stark 

Interreligiöser, interkultureller und interkonfessioneller Dialog aus Frauenperspektive
Augsburg, 25. – 29. Oktober 2023 

 

Dorothea Sattler (katholische Theologin und Professorin für Dogmatik und Ökumenische Theologie): Die Frau – ein Mensch. Anthropologische Reflexionen in Kontexten von Religionen und Kulturen
 Ich bin nach dem Ratschluss Gottes
Adams fehlende Rippe,
die sich zum Ganzen des Menschen bekennt –
dass er nicht allein sei.
Frau sein ist ein untröstliches Glück. – Christine Busta.  

Enkele citaten uit haar lezing:.
Adam betekent mens. Dus zowel man als vrouw . Zonder vrouw geen man. Maar door Eva is de vrouw de oorzaak van de zonde. Door haar moeten wij allemaal sterven. Hier wordt echter niet de vrouw maar de zonde bedoeld. Niemand is zonder zonde. Niemand heeft het recht de eerste steen te gooien. Iedereen moet gerespecteerd worden. Toch zie je nog steeds dat vrouwen in openbare gesprekken niet gewenst zijn. Waar zitten de vrouwen ? Wie praat als eerste en over wat? Alle religies zijn terug te brengen tot een Jezus. Dat biedt hoop voor de toekomst. 

Patricia Stoat ( Nottingham, 30 jaar netwerk Interfaith Friendship):
Interreligiöse Freundschaft gestalten – Aufbau guter Beziehungen an der Basis. 

 ‘Er is geen vrede tussen de civilisaties totdat er vrede is tussen de religies. Er is geen vrede tussen de religies zonder dialoog tussen de religies’. Religie is geen pudding: ga op een respectvolle manier met elkaar om. 

Je bent verplicht te zorgen: 

  1. Voor een cultuur  zonder geweld en respect voor het leven. 
  2. Voor een cultuur van solidariteit en economische gerechtigheid. 
  3. Voor een cultuur van tolerantie en eerlijkheid. 
  4. Voor een cultuur van gelijke rechten en partnerschap. 

De defensie-industrie beïnvloedt ons via 

– Ict sturingsprogramma’s zoals bijv. Artificial Intelligency en 

–Levensmiddelenindustrie. 

Praktische voorbeelden van samenwerken aan de basis:
–Samen koken (moslims, joden, christenen)
–Samen handwerken bijv. karpetten weven, quilten etc.
–Samen sporten.
–Samen in stilte bidden.

Ayse Coskun: Muslimische Frauen im interreligiösen Dialog – Vielfalt des Engagements am Beispiel Deutschlands.
Wees kritisch, maar zonder vooroordelen.
Sinds 9/11 wordt Islam in verband gebracht met geweld. In Europa leven 26 miljoen moslims, dat komt neer op 6 % van de bevolking. De laatste jaren treden ook vrouwen wat meer op de voorgrond. Ze willen serieus meedenken en gehoord worden. 

Hoofddoek: wie draagt een hoofddoek en waarom. De betekenis van de hoofddoek. Stereotypen en vooroordelen aan de hand van een voorbeeld op de werkvloer. Sommige vrouwen zijn bang voor negatieve gevolgen als ze een hoofddoek dragen. Vertel het verhaal. Geschiedenis is belangrijk. Vroeger werden katholieken ook gediscrimineerd. Nu zijn het de moslims. 

 

Tanya Smolianitski (voorzitter Rabbi Henry Brandt Verein): Jüdisches Leben in Augsburg aus Frauenperspektive – gestern, heute, morgen.
Zij is een pioneer betreffende de dialoog tussen joden en christenen. 

Zij vertelt hoe moeilijk het proces van integratie vaak verloopt. Ook tussen joden onderling. Het formuleren van een vraag is belangrijk, niet het antwoord. Zij organiseert interreligieuze workshops. Bijvoorbeeld samen schilderen. Hier heeft iedereen dezelfde waarde. Iedereen is gelijk. Verder bespreekt ze de bijbel met studenten: Bijbel en Bagel. Samen ook kijken naar films zoals Mazzeltof-cocktail.
 

Gabriela Frey: Buddhistische Frauen – Mit Entschlossenheit und Solidarität zu mehr Gleichberechtigung.  

Ze heeft een moeilijke jeugd gehad en al heel jong was ze op zoek naar zingeving en gelijkwaardigheid. Zij kwam via de Dalai Lama in contact met het Boedhisme. School je geest, doe wat heilzaam is, heb respect voor alles wat leeft  en nog veel meer sprak haar erg aan.  

We moeten leren van het verleden. Niet dezelfde fouten maken. Samen staan we sterk.
Dialoog moet alle lagen van de maatschappij bereiken.
 

Zuzanna Radik:Opgepast! De dialoog kan je veranderen – overpeinzingen van een poolse katholieke vrouw, na 20 jaar joods-christen dialoog.  

Zij is een katholieke feministe en constateert dat vrouwen altijd in de achtergrond ageren, en mannen altijd de schijnwerpers opzoeken. 

Europese christenen moeten verantwoording nemen!
 

Sybille Bader, vertegenwoordiger van Andante in de conferentie van NGOs bij de Raad van Europa. Ze  vertelt in het kort over haar werk binnen deze raad en hoe de Raad van Europa  is samengesteld. 

Verder sprak zij nog even over de gevolgen voor Europa door de oorlog tussen Rusland en Oekraine . Lid zijn van de Raad van Europa is niet alleen een geschenk maar ook een plicht. Het is belangrijk dat we onze krachten blijven bundelen. 

 

Joan Elkerbout verzorgde de dagelijkse bezinnende momenten en een workshop over het mystieke hart van alle wijsheidstradities – de reis van een interreligieuze pastor.  

 

Josefa Britzelmeier-Nann gaf workshops over haar werk als pastoraal werker in ziekehuis en hospice, en de uitdaging van een interculturele en interreligieuze samenwerking met moslims.  

 

Culturele avond in de Ahhmadia Moskee te Augsburg. 

 

Persoonlijke opmerking Aurelia Renierkens: 

Studiedagen waren voor mij zeer inspirerend en waardevol. Wat ik uit de lezingen meeneem, is dat de mensen op zoek zijn naar spiritualiteit, verbinding met andere mensen en houvast. Het maakt niet zozeer uit welk geloof je uitoefent, katholiek, protestant, joods, moslim, maar DAT je een geloof uitoefent. Hierin vinden mensen troost en hoop. 

Het bezoek aan de Moskee vond ik zeer verfrissend. Ik ben onder de indruk van de gastvrijheid waarme wij werden verwelkomd. Er werden vragen beantwoord, maar als de vragen concreter werden, bleef het bij oppervlakkige en algemene antwoorden. Maar …. verschillen wij hierin? Zijn wij zo open als wij altijd willen overkomen? Ik denk dat onze westerse ‘alles-moet-bespreekbaar-zijn’ cultuur voor velen een stap te ver is, zelfs voor de oudere generaties in ons eigen land. 

En wat heb ik genoten van de dames van klezmotions! Een zeer gevarieerd programma met mooie muziek.  

Het programma was zeer druk, met relatief weinig ruimte voor rust, en om alles te laten bezinken. Ik snap wel dat het met meer tussen-uren minstens een dag langer had geduurd. Ik ben blij en trots dat ik mocht deelnemen. 

 

Persoonlijke opmerking Annie Beunen Ossel: 

Ook voor mij waren het zinvolle en inspirerende dagen.Vooral het ontmoeten van vrouwen die allemaal dezelfde doelen en idealen hebben ongeacht de verschillende achtergronden. De gesprekken die ik met twee vrouwen uit de Oekraine voerde, kwamen echt binnen. Zeer emotioneel. Je voelt je dan zo machteloos en verdrietig.  

Zoals Aurelia al vermeldt waren het zeer drukke dagen waarin we heel veel informatie te verwerken kregen en geen tijd om alles te laten bezinken.  Het bezoek aan de moskee was zeer zeker de moeite waard. Ook hier een emotioneel moment toen een moslima en ik een gesprek voerden over discriminatie, opvoeding van kinderen. ons geloof, vrouw zijn. We keken elkaar aan en zagen bij ons beiden tranen in onze ogen. We begrepen en respecteerden elkaar. We omhelsden elkaar. En alleen al voor dat gevoel  van wederzijds begrip en respectvol met elkaar omgaan was het de moeite waard om de studiedagen bij te wonen. 

Ik hoop dat we onze informatie, tips en praktische uitvoering van een dialoog met andersgezinden ook binnen ons Netwerk gaan gebruiken. Op welke manier  we daaraan invulling geven kunnen we nog bespreken. 

2022

Begin juni organiseerde Andante in Letland haar driejaarlijkse Algemene Assemblee, bestaande uit studiedagen en de statutaire ledenvergadering. Het thema van de studiedagen was Een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrouwen. Een van de sprekers was Trees van Montfoort, bekend van haar boek Groene Theologie. De vertegenwoordigster van Andante bij de Raad van Europa, Sybille Bader, vertelde over haar werk aldaar.

Er werd een werkgroep gevormd om de synodeverhalen van de Europese vrouwenorganisaties te verzamelen en naar het synodesecretariaat in Rome te sturen. Tijdens de Statutaire Assemblee werd een nieuw bestuur gekozen (Coordinating

Committee/CoCoA). De vertegenwoordigster van het NKV Marleen Peters werd herkozen als penningmeester. Lees hier het verslag van de studiedagen en de Assemblee 2022

Van 1- 6 juni organiseerde Andante in Letland haar driejaarlijkse Assemblee, bestaande uit studiedagen en de statutaire ledenvergadering. ​ Andante is de Europese alliantie van katholieke vrouwenorganisatiesSybille Bader vertelde over haar werk in de Raad van Europa. En we maakten een werkgroep om de synodeverhalen van de Europese groepen samen te brengen en nog naar het synodesecretariaat te sturen.

Lees HIER het officieel verslag in het Engels

Het thema van de studiedagen was “een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrouwen”. Op de conferentie gaf Andante deze verklaring voor een toekomst van de kwetsbare aarde uit.  Hier zijn terug te lezen de teksten van arts Mary McHugh over gezondheid wereldwijd; theologe Trees van Montfoort over de bijbel als spiegel voor de maatschappij; van boerin en co-presidente van Andante Vroni Peterhans; duurzaamheid als het nieuwe normaal ook rondom huis van Jan Peters;  Laudato Si en permacultuur Elgars Felcis.  Een van de conclusies was:

Andante Studiedagen 1-6 juni 2022 Letland

klimaatverandering is niet het probleem:

wij zijn het probleem. 

wij moeten de manier waarop we denken en handelen revolutionariseren.

alles staat met elkaar in verbinding:

er is sprake van integrale ecologie

op individueel, lokaal, nationaal en globaal wereldniveau.

2021

Op 2 en 3 juli organiseerde het Andantebestuur studiedagen over het thema ‘Our Voice, Our Life, Our Future – Empowerment of women and women’s organisations’. Hoe kunnen vrouwen in deze tijd empowered worden? Wanneer voelen vrouwen zich gesteund? Hoe kunnen ze elkaar ondersteunen in hun familiale, sociale en professionele omgeving? Wat zijn verbanden tussen empowerment en duurzame ontwikkeling? Zo’n 50 vrouwen uit zes landen wisselden hierover hun ideeën uit a.d.h.v. vier inspirerende sprekers. Lees hier het verslag van de studiedagen 2021.

 

Andante conferentie juli 2021

Van 1 t/m 6 juni 2022 vindt in Riga, Letland, de zgn. General Assembly plaats. Deze bestaat uit studiedagen en de Algemene Ledenvergadering. Daar zal ook een nieuw bestuur gekozen worden.

We zoeken nieuwe afgevaardigden voor het Coordinating Committee van Andante (CoCoA). Hebt u interesse, vraag om nadere informatie: info@unkv.online.Op 2 en 3 juli waren de digitale studiedagen van Andante met het thema ‘Our Voice, Our Life, Our Future. Empowerment of women and women’s organisations.’ Het was fijn om elkaar weer te zien en gelukkig hielp de techniek goed mee. We luisterden naar mooie voordrachten van sterke vrouwen.

Zeezeilster en coach Stefanie Voss uit Duitsland, coachte ons door de dilemma’s van het leven. Als je op problemen stuit, is haar motto: onder ogen te zien dat de situatie zich nu eenmaal voordoet; dat het nuttig is om helder te maken waar de situatie vandaan komt; en bepaal dan voor jezelf een moment om erover te beslissen. Tobben helpt niet. Deze wijsheid klinkt eenvoudig maar werd doorleefd verteld aan de hand van haar woelige wereldreis op een zeilboot. Ook al zit alles tegen, zorg dat je je geen slachtoffer van de situatie voelt. Dit geldt ook voor organisaties. Netwerken kunnen elkaar ondersteunen en met creatieve acties kan er meer aandacht voor je boodschap ontstaan. Creativiteit werkt daarbij beter dan vlijt.

Ondernemer Aiva Viksna uit Letland, sprak over hoe mentoren en de mensen die zij begeleiden (mentees) elkaar goed kunnen helpen. Binnen bedrijven en ook binnen organisaties. Beiden moeten open durven staan voor nieuwe invalshoeken en op elkaar durven vertrouwen. Dan kan er een lerende, uitdagende, motiverende situatie ontstaan waar beide partijen baat bij hebben. Zij zelf heeft hier veel ervaring en vooral ook plezier in.

Catherine Pepinster getuigde als katholieke journaliste uit het Verenigd Koninkrijk van de moeilijkheden die christelijke en vooral ook katholieke maatschappelijke actieve vrouwen ervaren. Zij zelf, maar ook vrouwelijke politici. De inspiratie vanuit het geloof is heel anders dan die vanuit partijpolitieke motivatie. Juist in een voornamelijk seculier land als het VK is het moeilijk dat verschil in het publieke debat duidelijk te maken. Helaas maken kerkmensen het voor actieve vrouwen ook niet altijd makkelijker om hun standpunten te verdedigen. Zij ziet een betere toekomst in het opkomen van vrouwelijke theologen die de nuances in het maatschappelijk en kerkelijk gesprek beter zichtbaar kunnen maken.

We deelden met de zusterorganisaties onze best practices van het afgelopen jaar. In Duitsland werkten ze aan het project Maria 2.0 en dit wordt vervolgd met ‘Maria schweige nicht’. In Zwitersland wordt 50 jaar vrouwenkiesrecht gevierd door op 1 augustus overal vrouwen te laten preken. Ook wordt er gewerkt aan het project ‘economie is zorg’ met een prijswinnend filmpje. In Duitsland was er op 17 mei, de dag van de heilige Junia, ook een vrouwenpreekdag. En ook bouwen de vrouwen daar aan de ‘Galerij van de onzichtbare arbeid’. Als laatste sprak Sybille Bader uit Zwitserland, vertegenwoordiger van Andante bij de Raad van Europa. Het ging o.a. over het organiseren van een stem voor vrouwen demonstranten in Wit Rusland, voor vrouwen in Turkije, dat het Verdrag van Istanbul heeft opgezegd. Met ons netwerk vertegenwoordigd bij de Raad van Europa, spelen we gelukkig al een poos een rol “om samen de wereld voor je huisdeur te veranderen”.

2020

De bijeenkomst in 2020 in Baden Baden werd vanwege de coronasituatie afgelast. Het voor deze dagen bedoelde thema was ‘Sustainability, a vulnerable world calls for creative women’.

 

2019

Andante-vrouwen ontmoetten elkaar van 24 tot en met 29 april in Roemenië voor de Algemene Assemblee. Het onderwerp van de studiedagen was: ‘Vrouwen in de kerk maken het verschil’. Het slotdocument lees je HIER. Tijdens de Statutaire Assemblee werd een nieuw bestuur gekozen. De afgevaardigde van het NKV daarin is Marleen Peters.

KLIK HIER VOOR EEN PDF VAN HET VERSLAG

2018

De bijeenkomst van Andante in april 2018 vond plaats in Straatsburg. Het thema was Migratie naar en binnen Europa vanuit het perspectief van vrouwen. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan de rol en het werk van de Raad van Europa. Vanuit de Nederlandse delegatie vond een ontmoeting plaats met Nederlandse afgevaardigden in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

 KLIK HIER VOOR EEN PDF VAN HET VERSLAG

WUCWO – Wereld-unie

Het Netwerk is lid van de WUCWO, de Wereld-unie van katholieke vrouwenorganisaties.

We stuurden ons synoderapport ook aan hen. Dit was de reactie:
Thank you so very much for your most thorough answers to the questions posed for our WUCWO report for the Synod.  I very much enjoyed reading the summary report as well and love the title, She has something to tell. I am very grateful for the time and effort it took to compile these reports and to send them all to me, enriching our WUCWO response for the Synod preparation. Wishing you many blessings of joy and peace,

Vrouwen gaan in de Rooms-Katholieke Kerk meepraten over bisschopsbenoemingen
Er zijn drie vrouwen benoemd door de paus in een Dicasterium. Dit is  binnen de Romeinse Curie te vergelijken met een ministerie. In dit geval gaat het om de instantie die de paus adviseert bij en verantwoordelijk is voor de benoeming van bisschoppen wereldwijd. Tot nu toe waren alleen kardinalen en aartsbisschoppen lid daarvan.

Het is (opnieuw) een unieke stap/beslissing van de paus om nu drie vrouwen te benoemen. Een van hen is de presidente van de Wereldunie van katholieke vrouwenorganisaties (WUCWO), de Argentijnse María Lía Zervino. Daarnaast werden ook de Franse religieuze Yvonne Reungoat en de Italiaanse religieuze Raffaella Petrini. Deze laatste was al eerder door de paus benoemd als secretaris-generaal van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad 

Lees er meer over: in Nederlands Dagblad, Katholiek Nieuwsblad, bij WUCWO.

Bijeenkomst 2023

van 13 tot en met 20 mei 2023 organiseert WUCWO, de organisatie voor katholieke vrouwen wereldwijd, een conferentie in Assisi, vooraf gegaan door een audiëntie bij Paus Franciscus. Alle vrouwen zijn welkom.

Betreft: Ontmoeting met de Heilige Vader en de Algemene Vergadering van wucwo

Beste vriend,
Paus Franciscus heeft een persoonlijke audiëntie gegeven aan alle WUCWO-vrouwen, die zal plaatsvinden in de ochtend vanZaterdag 13mei
2023, in Rome. Toen de Heilige Vader afgelopen juni de uitvoerende leden ontving, tijdens een privé-audiëntie, presenteerden we hem het
Wereldvrouwenobservatorium (WWO), de eerste resultaten in Latijns-Amerika en het eerste werk in Afrika. Bij die gelegenheid hebben we hem beloofd dat, als hij op een datum voor de Algemene Vergadering een ontmoeting met alle WUCWO-vrouwen zou toestaan, hij zou kunnen luisteren naar kwetsbare vrouwen uit verschillende regio’s.

We hopen samen een dankmis te vieren in de Sint-Pietersbasiliek in de middag van dezelfde zaterdag 13, en van zondag 14 tot zaterdag 20 mei houden we de Algemene Vergadering in Assisi, Italië. Wees alstublieft zo vriendelijk om dit nieuws over te brengen aan alle vrouwelijke leden van uw organisatie – en kerkelijk assistent – want we willen niet dat een vrouw wordt uitgesloten van het ontvangen van deze aankondiging. Te zijner tijd ontvangt u alle benodigde informatie.
Ik nodig u uit om deze bijeenkomsten toe te vertrouwen aan Maria, Koningin van de Vrede. Met mijn liefdevolle groeten hoop ik u in Rome te ontmoeten.

María Lía Zervino, Bediende
President-generaal
WUCWO – UMOFC
info@wucwo.org
www.wucwo.org