Klimaat & Geloof

Katholieke vrouwen betrokken bij Laudato Si en de Raad van Kerken

Het Netwerk Katholieke Vrouwen levert al een paar jaar een bijdrage aan de;

Uit de opbrengst van ons synodeproject ‘zij heeft een verhaal’ bleek dat een aantal van u hier graag bij betrokken zijn of willen worden. Gelukkig is de aandacht vanuit onze en andere kerken voor klimaat steeds beter vorm en draagvlak aan het krijgen en wordt het makkelijker om aan te haken. Doe dat gerust! Het is nodig.

Vindt u het interessant om bij dit werk betrokken te zijn/actief mee te doen, meldt u aan.

Actueel

 • Klankbordgroep
  Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een van de partners van de Laudato Si Alliantie. Het is fijn als we met een klankbordgroep van vrouwen inbreng kunnen hebben en ook weer informatie kunnen verspreiden. We zijn daarom op zoek naar vrouwen die interesse hebben om hierbij betrokken te zijn. Onze contactpersoon, Carin Hereijgers, zal veel faciliteren en kan je bijpraten over de mogelijkheden. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar carinher@outlook.com.
 • Ondersteuningsdag Laudato Si’
  Wil je graag je parochie of geloofsgemeenschap verduurzamen of vergroenen, maar heb je het gevoel dat je die kar in je eentje trekt? Dan is deze ondersteuningsdag iets voor jou, met een programma met handvaten en tips om samen met anderen te werken aan jouw missie. Zaterdag 20 april in het Sint-Janscentrum in ’s Hertogenbosch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
 • Lente beleven
  Klooster de Huijberg in West-Brabant is een plek met aandacht voor aarde en adem. Een plek om te wonen, te werken, op adem te komen, stil te worden, rustig mee te werken in huis of tuin. Je kunt er je inspiratie voeden en Je laven aan een bewust natuurlijk leven. De mensen van de Huijberg heten je welkom bij allerlei activiteiten
  met tuinieren & kruiden, zingen & bezinnen, verbinden & genieten, Laudato si & omkeren.

Hier vindt u de hele Laudato Si kalender voor dit jaar: Jaarkalender Laudato Si’ 2024 | Laudato Si (laudato-si.nl)

NKV vertegenwoordiging

Carin Hereijgers

NKV betrokken bij Laudato Si en de Raad van Kerken  

Paus Franciscus

Belangrijke inspiratiebron daarbij is Paus Franciscus zelf. Zijn encycliek Laudato Si (2015) is inmiddels verschenen als praktisch werkboekje voor iedereen die ermee aan de slag wil. Zijn korte oproep ‘Laudate deum’ (2023) is zo mogelijk nog urgenter, vooral ook wereldwijd bezien. In een webinar samen met een bisschop uit Guatemala kunt u de strekking terugluisteren. Een paar conclusies zijn: Wat zijn de echte waarden in ons leven? Welk perspectief geven we kinderen? Het probleem is groot en raakt de hele wereld. We hebben actie nodig. En ook de wereldleiders zouden veel meer moeten doen. Maar wij kunnen ook al die leiders zijn door het voor te leven: alle beetjes helpen. Elke dag verbeterd is goed.

Veel Nederlandse  aanknopingspunten

Via de Raad van Kerken waren we betrokken bij de klimaatvieringen voorafgaand aan de klimaatmars van 12-11-2023. Zowel die in de Amsterdamse Dominicuskerk als de interreligieuze viering in de Westerkerk waren zeer goed bezocht en de laatste is met de livestream terug te kijken.  Ook werkten we mee met de vertegenwoordiger van de Raad van kerken bij de Klimaattop in Dubai van 30 november tot en met 12 december 2023. De Blogs leest u hier.

Voor het leggen van een basis voor het werken in de kerk en samenleving  wordt er gebouwd aan een goed doorzoekbare en toegankelijke schatkist/database voor zaken als liturgisch materiaal. In het Noachproject wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van  ecologische theologie. Trees van Montfoort schrijft aan een opvolger van haar boek ‘Groene Theologie’. Bij haar lezingen merkt ze steeds meer dat mensen er praktisch mee verder kunnen. De Jona jaaropleiding  verzorgt een programma voor jongeren om  leiderschap te leren vorm geven voor een sociale samenleving waarin geluisterd wordt naar de aarde, de armen en de jongeren.

Betrokken blijven 

Vindt u het interessant om bij dit werk betrokken te zijn en/of actief mee te doen, meldt u aan.

Carin Hereijgers 
Vertegenwoordiger Klimaat&Geloof voor het NKV 

 

“Werk samen om weer in evenwicht te komen met de aarde, die ons thuis is.

  Uitspraak Paus Franciscus.

Enaam Ahmed Ali, de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger bij de Jaarvergadering van de Verenigde Naties in 2022 die klimaat ook in haar aandachtsgebied heeft, was te gast bij onze talkshow van 19 november 2022. 

Enaam Ahmed Ali 

Doorlopende mogelijkheden

Klimaatdienst houden

Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping. Liturgisch materiaal kan gratis gedownload en vertaald worden:

https://seasonofcreation.org/resources,

kerk&milieu.

Klik HIER voor een documentaire over de relatie tussen de schepping en onszelf.

    Lezen

           boekpresentatie

Raadplegen

Op 1 december 2023 werd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen het para-universitaire centrum voor integrale ecologie geopend. Dit centrum doet vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief academisch onderzoek naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij is niet alleen aandacht voor chemische, technische en biologische aspecten, maar ook voor de politieke, economische, filosofische, ethische en spirituele dimensie van de ecologische crisis.

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/12/laudato-si-instituut-nieuw-centrum-integrale-ecologie/

Bidden

Een internationale coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Gebedsvoorbeelden kunnen gratis gedownload en vertaald worden: www.prayandact4climate.org