Over het NKV

Over het NKV

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland is een open netwerk van en voor vrouwen. Het Netwerk komt voort uit de Unie NKV. Vroeger was het een landelijke koepel van katholieke vrouwenorganisaties. Met het NKV werd een nieuwe weg ingeslagen; daarbij zijn we gebruik blijven maken van de vele goede kerkelijke en maatschappelijke contacten, zowel in Nederland als internationaal, die in de loop der jaren zijn opgebouwd.

Onze partners (op dit moment): 

 • de Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl);
 • KVG Houten en de Graalbeweging Nederland (degraalbeweging.nl);
 • Het NKV is bovendien mede-initiatiefnemer en mededrager van het synode-project ‘Luisterend op weg’. Het heeft daar een afgevaardigde in zowel de projectgroep als de Raad van advies. De andere partners zijn de KNR en het Bisdom ’s-Hertogenbosch (luisterendopweg.nl).

In Nederland is het NKV lid van: 

We werken samen met:

 • Het KVD, Katholiek Vrouwendispuut (www.katholiekvrouwendispuut.nl)
 • De OVS, Oecumenische Vrouwensynode (www.oecumenischevrouwensynode.nl);
 • De OKVIB, de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging (www.okvib.oudkatholiek.nl).

En het NKV heeft: 

 • een kwaliteitszetel in Justitia et Pax (justiceandpeace.nl);
 • met een afvaardiging elk half jaar een overleg met Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Vrouw en Kerk;
 • contacten met tal van andere organisaties en instellingen, zowel in Nederland als elders.
 • zich internationaal aangesloten bij:
  *Andante (de Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties) en heeft daar iemand in het bestuur;
  *de WUCWO (de Wereldunie van katholieke vrouwenorganisaties).

Vertegenwoordiger vanuit het NKV: 

 • Project ‘Luisterend op weg’: Maria van Schaijik en Laetitia van der Lans
 • Justitia et Pax (kwaliteitszetel): Berma Klein Goldewijk
 • Andante (lid in bestuur): Marleen Peters
 • Klimaat & Geloof: Carin Hereijgers

Bestuur

 • Maria van Schaijik (voorzitter)
 • Annie Beunen-Ossel (penningmeester)
 • Marie-Jolanda Bresser (secretaris)
 • Ans Huijbregts-Krijnen (lid)
 • Marie-Louise van Wijk-van de Ven (lid)

Gegevens 

Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland valt onder STICHTING UNIE NEDERLANDSE KATHOLIEKE VROUWENBEWEGING.
Haar adres is: Achterschouffert 57, 6471VB in Eygelshoven.
Het KVK-nummer 41177863, de SBI-code 889994 (overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg) en het RSIN-nummer 814340507.
Haar IBAN-nummer: NL42 INGB 0001977676 t.n.v. Unie NKV, Eygelshoven. 

Voor de financiële jaarverslagen kan contact opgenomen worden met de penningmeester van Stichting Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging waaronder het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland, valt. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onder de tab ‘contact’. 

 Klik hieronder voor: Beleidsplan 2024 en 2025