Paus Franciscus vraagt ook om jouw inbreng

Rondetafelgesprekken over vrouwen in de kerk

Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou? Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) vraagt katholieke vrouwen in Nederland om in februari en maart 2024 over deze vragen gesprekken te organiseren in verband met de volgende ronde van de wereldwijde synode.

De positie van vrouwen in de kerk is namelijk een van de centrale thema’s in het slotdocument ‘Een synodale kerk op zending’ van de onlangs gehouden wereldwijde synodebijeenkomst in Rome. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst, die plaatsvindt in oktober 2024, wordt iedereen gevraagd om input te leveren over de synodethema’s.

Rondetafelgesprek lokaal en landelijk

Daarom nodigt het NKV alle katholieke vrouwen uit om voor 2 april 2024 een rondetafelgesprek te organiseren, met vrouwen en mannen: thuis in kleine kring, in de parochie, in de congregatie of in een ander gezelschap.

Op zaterdag 2 maart 2024 is er voor belangstellenden en genodigden een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen, in het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Het NKV organiseert dit samen met de andere partners van het synodeproject ‘Luisterend op weg’. Wil je ook meepraten tijdens deze landelijke rondetafelbijeenkomst op 2 maart, stuur dan een e-mail naar info@luisterendopweg.nl onder vermelding van ‘rondetafel NKV’. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Gespreksmateriaal

Ter ondersteuning van deze gesprekken is het volgende werkmateriaal beschikbaar:
– een notitie met achtergrondinformatie en vragen,
– een gesprekshandleiding  en
– een model voor de verslaglegging.
De verslagen van de gesprekken dienen uiterlijk 2 april opgestuurd te worden naar info@netwerkkatholiekvrouwen.nl. De resultaten worden verzameld en teruggegeven aan de synode.

Deze gespreksronde over het thema ‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in afstemming met de landelijke werkgroep van de bisschoppenconferentie en zal aanvullende inbreng voor de synode 2024 opleveren.

Met deze gespreksronde laat het NKV de stem van vrouwen meeklinken in het synodale proces. Dat gebeurde al eerder, tijdens de eerste fase van de synode in 2021. Toen deelden 2230 vrouwen hun verhaal in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’, dat meegenomen is in de wereldwijde synodale rapportage.

Synodecafé

Monique de Witte – van den Haak en Monique van Dijk – Groeneboer zijn te gast in het Synodecafé van 20 februari a.s. om te spreken over de rondetafelgesprekken en de ontwikkelingen rond de synode. In deze  talkshow spreken Daan Savert en Nadia Kroon met diverse gasten over alles wat er speelt rondom het synodaal proces. De uitzending vanuit theatercafé De Leeuw is live te volgen of terug te kijken via Youtube. Het Synodecafé is een initiatief van ‘Luisterend op weg’.  De uitzendlink is binnenkort beschikbaar.

Lees verder over de synode 21-24

Het NKV nodigt alle katholieke vrouwen uit om een rondetafelgesprek te organiseren. Lees meer…

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. Lees meer…

Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland. Lees meer…

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Lees meer…