Synodeproject ‘Luisterend op weg’

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het bisdom van ’s- Hertogenbosch werken samen in het project ‘Luisterend op weg’ aan de ontwikkeling van de synodale kerk in Nederland. Met elkaar hebben deze drie katholieke organisaties besloten om een impuls te geven aan het synodaal proces dat paus Franciscus in 2021 begonnen is.   

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Hiertoe worden werkvormen, gesprekshandleidingen, praktische ondersteuning en artikelen ontwikkeld en aangeboden via de website www.luisterendopweg.nl . Zowel voor pastoraal kader, organisaties als voor gelovigen die aan de slag willen met de synodale weg. Daarnaast wordt een netwerk gebouwd van mensen, groepen, bewegingen en organisaties die hierin samen willen optrekken. 

De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert, ook naar hen wier stem niet gehoord wordt. En om met elkaar te luisteren naar de Heilige Geest over wat van ons gevraagd wordt als katholieke gemeenschap in de huidige tijd. 

Volg de activiteiten van Luisterend op weg hier en blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Vertegenwoordiging NKV

Namens het NKV zit Laetitia van der Lans in de projectgroep van Luisterend op weg. In de adviesraad vertegenwoordigt Maria van Schaijik het NKV.  

Synode café

Lees verder over de synode 21-24

Het NKV nodigt alle katholieke vrouwen uit om een rondetafelgesprek te organiseren. Lees meer…

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. Lees meer…

Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland. Lees meer…

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Lees meer…