Het verloop van het Synodaal proces

2024

Lokale / landelijke / Wereldwijde fase: november 2023 – mei 2024

Aan de bisschoppen is gevraagd om in deze maanden het syntheserapport te bespreken met de gelovige gemeenschap, raden en organisaties.

Van januari tot april 2024 organiseert de commissie Synodaal Proces van het NKV  in dat kader een consultatieronde in verband met de volgende wereldwijde synodebijeenkomst in oktober 2024 in Rome. Deze synodegesprekken gaan over de thema’s uit het slotdocument van de Synode bijeenkomst van 4-29 oktober 2023, ‘een synodale kerk op zending’.

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland nodigt daarom alle katholieke vrouwen in Nederland uit om zelf een gesprek te organiseren met vrouwen en mannen over de synodevragen die gaan over de positie van vrouwen in de kerk. Het materiaal voor deze gesprekken is hier beschikbaar. Half april deelt het NKV de opbrengsten van al deze gesprekken met de bisschoppen als aanvullende inbreng voor de synodebijeenkomst in Rome.

2023

De continentale fase: maart – april 2023

Op alle continenten vinden synodebijeenkomsten plaats waaraan nationale delegaties deelnemen. Zij luisteren naar elkaars reacties op het tussentijdse rapport ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ en bespreken het vervolgens in groepssessies. De Europese bijeenkomst vindt plaats in Praag. De Nederlandse delegatie bestaat uit: Mgr. Van den Hende, prof. dr. Monique van Dijk – Groeneboer, Lizette van Oordt en Richard Steenvoorde OP. Namens Nederland houdt Monique van Dijk een duidelijke presentatie daarbij zegt zij over de positie van vrouwen het volgende:

“De participatie van leken en vooral van vrouwen op alle niveaus in de kerk wordt zonder twijfel gevoeld
als een prioriteit. Een terugkerend thema in de rapporten is dat de kerk de stem en de specifieke leiderschaps- en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft.”

De gehele presentatie is hier te lezen. Bekijk de livestream met de presentatie van de Nederlandse bijdrage

Universele fase: oktober 2023

1e sessie wereldwijde synodevergadering in Rome

Van 4-29 oktober 2023 vindt er in Rome een wereldwijde synodevergadering plaats, deze wordt gevolgd door een tweede in oktober 2024. De voorliggende fases zijn de voorbereiding geweest van deze synodevergadering. Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, neemt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel.

Naast vertegenwoordigers van alle bisschoppenconferenties in de wereld zijn er nog tal van andere deelnemers: priesters, religieuzen (mannelijk en vrouwelijk) en leken. Bijzonder is dat een deel van hen, waaronder voor het eerst 54 vrouwen, voor het eerst ook stemrecht heeft tijdens de synodevergadering. Vier dagen lang spraken de synodevaders- en moeders over de plaats van vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Aan het einde van deze synodevergadering, zijn twee documenten verschenen: de Brief aan het volk van God en het Synthesedocument.

De synodovergadering heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met het slotdocument: het werd met 343 stemmen voor en 1 tegen aanvaard. Over de positie van vrouwen in de kerk wordt gesproken in paragraaf 9.

Dit Synthesedocument is geen slotdocument, want de synode is immers nog niet klaar. Het synodaal gesprek en proces gaat wereldwijd verder in de lokale bisdommen en parochies. Over 11 maanden komen de synodevaders en -moeders opnieuw in Rome bij elkaar voor de tweede synodevergadering.

De Nederlandse delegatie in Praag: Mgr. van den Hende, Monique van Dijk, Lizette van Oordt en Richard Steenvoorde OP.

De synodemoeders, alle vrouwen die deelnamen aan de Synode 2023.

De ronde tafels tijdens de Synode 2023 in Rome.

2021 – 2022

De lokale / landelijke fase: oktober 2021 – oktober 2022

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. In dat kader heeft het NKV katholieke vrouwen in Nederland gevraagd om te reageren. De opbrengst daarvan, samengebracht in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’, zijn opgenomen in het landelijke rapport van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Vanuit heel de wereld zijn landelijke rapportages gestuurd naar het Vaticaanse synode secretariaat.

Vergroot de ruimte van je tent
In oktober 2022 verschijnt het rapport ‘Vergroot de ruimte van uw tent’. Dit is een synthese van alle rapporten vanuit de hele wereld. Overal ter wereld blijken de verlangens opvallend gelijkluidend: rooms-katholieke gelovigen willen een inclusievere, verwelkomende en luisterende kerk en meer vrouwen op alle niveaus. Op het punt van vrouwelijke priesters en diakens zijn de meningen verdeeld. De wensen en verlangens van vrouwen uit Nederland blijken dus ook te leven bij vrouwen en mannen op anderen continenten. Dat is een bemoedigende constatering.

Lees verder over de synode 21-24

Het NKV nodigt alle katholieke vrouwen uit om een rondetafelgesprek te organiseren. Lees meer…

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. Lees meer…

Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland. Lees meer…

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Lees meer…