Zij heeft een verhaal

Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft de uitnodiging van paus Franciscus goed gehoord en van harte aangenomen. Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland.  
Een kleine 2500 vrouwen hebben antwoord gegeven op de vragen. Een speciaal leesteam heeft, onder leiding van prof. dr. Monique van Dijk – Groeneboer, alle antwoorden geanalyseerd. Op basis hiervan is het rapport: ‘Zij heeft een verhaal’ samengesteld. Dit is op 25 mei 2022 aangeboden aan Mgr. De Korte en prof. dr. Myriam Wijlens, lid van het Vaticaanse synodesecretariaat.  


Naast de ingevulde vragenlijsten zijn ook de bijdragen van het Katholiek Vrouwen Dispuut, de Amsterdamse werkgroep ‘Vrouw in onze Kerk’, de vrouwen uit het bisdom Haarlem – Amsterdam, de missiezusters van OLV van Afrika en de werkgroep Vrouw, Geloof en Leven in Limburg, in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ opgenomen. 

‘Zij heeft een verhaal’- adviezen aan de Bisschoppensynode


Uit de vele antwoorden komen de volgende adviezen naar voren:
1. Neem vrouwen serieus en durf naar hen te luisteren
2. Maak vrouwen zichtbaarder in de kerk
3. Geef vrouwen verantwoordelijkheid in alle geledingen van de kerk
4. Betrek vrouwen bij selectieprocedures in de kerk
5. Stimuleer het zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek die aansluit bij de Godservaringen van mensen nu.
6. Benut de talenten van vrouwen opdat de kerk barmhartiger en gastvrijer wordt.
7. Stimuleer onderzoek en gesprek over de toelating van vrouwen tot de diakenopleiding en het diakenambt.

Presentatie rapport  ‘Zij heeft een verhaal’ – 25 mei 2022

Projectteam ‘Zij heeft een verhaal’

Overhandiging rapport 25 mei 2022 – Holkje van der Veer (1960-2022) en Laetitia van de Lans

Lees verder over de synode 21-24

Het NKV nodigt alle katholieke vrouwen uit om een rondetafelgesprek te organiseren. Lees meer…

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. Lees meer…

Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland. Lees meer…

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Lees meer…